Instytut Ozonu

Instytut Ozonu

Swoją działalność dedykujemy ozonoterapii, zdrowiu i profesjonalnemu sprzętowi.

Wyposażenie uzupełniające

W torsce o konfort użytkowania naszych urządzeń opracowaliśmy linię wyposażenia uzupełniającego, dedykowaną produktom firmy Econika Biomedical Engineering

Szklany słój przeznaczony do ozonowania wody

Dysza służąca do ozonowania oleju

Destruktor z łapaczem kropli do ozonowania płynów infuzyjnych

Przewiń na górę