Instytut Ozonu

Instytut Ozonu

Swoją działalność dedykujemy ozonoterapii, zdrowiu i profesjonalnemu sprzętowi.

Co należy wiedzieć o ozonoterapii?

         Ozon (O3) jest wysokoenergetyczną postacią typowego dwuatomowego tlenu, zbudowanego z trzech atomów tlenu. W warunkach naturalnych występuje w atmosferze głównie w wyższych warstwach atmosfery tzw. stratosferze (90%), tworząc tam warstwę ochronną przed szkodliwym promieniowaniem UV. Ozon powstaje podczas wyładowań elektrycznych, a także pod wpływem działania promieniowania nadfioletowego na cząsteczki tlenu (O2), które ulegają rozpadowi na dwie cząsteczki jednoatomowego tlenu, po czym łączą się one do innych cząsteczek tlenu, tworząc trójatomową cząsteczkę ozonu. Jest to gaz nietrwały, szybko ulegający rozkładowi, zwłaszcza pod wpływem temperatury lub substancji katalitycznych, posiadający jednak bardzo silne właściwości utleniające. Ozon posiada szeroki zakres zastosowań m.in. w chirurgii, dermatologii, urologii, medycynie wewnętrznej oraz kosmetologii. W metodach leczenia ozonem szczególną uwagę przywiązuje się do poprawy mikrokrążenia, dotlenienia, poprawy metabolizmu energetycznego i ochrony skóry. Współcześnie ozon można podawać na wiele sposobów: dożylnie w formie autohemotransfuzji lub we wlewie kropówkowym, w postaci kąpieli ozonowych, okładów z nasączonymi ozonem płynami, w opryskach, a także bezpośrednio do organizmu poprzez pęcherz moczowy, drogi rodne lub odbyt.

Do celów medycznych wytwarza się go w specjalnie skonstruowanych generatorach, gdzie wykorzystuje się metodę wyładowań koronowych, która w istocie symuluje uderzenie pioruna, jak to ma miejsce w trakcie wytwarzania ozonu w naturze. Powstała w ten sposób energia rozszczepia cząstki tlenu, poprzez zerwanie wiązania atomowego, na pojedyncze atomy tlenu, które to z kolei łączą się z innymi cząsteczkami tlenu wytwarzając ozon. Jako gaz źródłowy w tym przypadku wykorzystuje się czysty tlen podawany do generatora z butli tlenowej lub koncentratora tlenu. Powstała w wyniku tego procesu mieszanka gzowa tworzy stosowany do zabiegów tzw. ozon medyczny, który stanowi mieszankę gazów składających się z czystego ozonu i czystszego tlenu o dokładnych stężeniach i w precyzyjnych dawkach. W zależności od zastosowania stężenie ozonu może wynosić od 1 do 100 µg/ml, co odpowiada mieszaninie ozonu i tlenu zawierającej od 0,05 do 5 % objętości O3.

Ozon wykazuje silne właściwości bakteriobójcze, pierwotniakobójcze, grzybobójcze oraz inaktywujące wirusy. Działanie ozonu na wirusy polega nie na destrukcji, jak przy bakteriach, lecz na ich dezaktywacji. Polega to Odbywa się to na oksydacji powodującej dezaktywację receptorów wirtualnych niezbędnych do tworzenia wiązania ze ścianą komórki, do której mają wniknąć. W ten sposób zostaje zablokowany mechanizm reprodukcji wirusów na poziomie pierwszej fazy inwazji komórkowej.


Wybitne właściwości utleniające powodują, że bakterie i grzyby nie posiadają odporności na ozon.

Jak ozon oddziałuje na ludzki organizm?

 • Zmienia parametry krwi – zmniejsza lepkość krwi, powoduje wzrost metabolizmu erytrocytów oraz uelastycznienie ich błony,
 • Ozon powoduje natlenowanie krwi,
 • wchodząc w metabolizm krwinki czerwonej ozon zwiększa produkcję 2,3 dwufosforoglicerynianu (DPG),
 • Poprawia metabolizm komórkowy przez zwiększenie dostarczania tlenu do tkanek, co przy braku możliwości magazynowania tlenu przez ustrój jest działaniem bardzo ważnym,
 • ozon pomaga transportować tlen poprzez zwężone lub zamykające się naczynia,
 • zwiększa ilość cytokin przeciwzapalnych IFN-beta i TGF-beta oraz aktywność SOD (zmiatacz wolnych rodników),
 • poprawia dyfuzję tlenu w pęcherzykach płucnych,
 • zwiększa również syntezę cytochromu P450 w płucach i w wątrobie,
 • wpływa na gospodarkę lipidową, powoduje obniżenie stężenia lipidów całkowitych, cholesterolu i trójglicerydów,
 • stosowanie ozonoterapii jest świetną metodą pobudzania sytemu odpornościowego u pacjentów z zespołem obniżonej odporności lub jej brakiem,
 • przyspiesza gojenie ran, pobudza ziarninowanie poprawia naskórkowanie ran oraz poprawia miejscowe ukrwienie tkanek.

Metody podawania ozonu

ZEWNĘTRZNIEWEWNĘTRZNIE
Suche kąpiele ozonowe Autohemioterapia (ozonowanie krwi)
Oliwa ozonowaPodawanie kroplówek ozonowych
Opryski i okłady z wody ozonowejSpożywanie wody ozonowej
Ostrzykiwanie – domięśniowo i podskórnie
Podawanie do jam ciała
Iniekcje dotętnicze, dożylne, domięśniowe

Z

Ozon stosowany jest w przypadkach: 

 • grzybic,
 • owrzodzeń z powodu schorzeń naczyń krwionośnych,
 • niegojących się lub trudno gojących się raz oraz odleżyn,
 • oparzeń, ropni, czyraków, trądziku, opryszczki,
 • wrzodów żołądka,
 • zgorzeli gazowej,
 • przetok,
 • zakażeń kości, infekcji wokół endoprotez,
 • ropniach opłucnej, 
 • powikłaniach zakaźnych stopy cukrzycowej, 
 • stanach zapalnych i owrzodzeniach jelita grubego, 
 • stanach zapalnych zatok i ucha środkowego,
 • leczenie miażdżycy zarostowej kończyn dolnych,
 • niedokrwienie różnej etiologii,
 • choroby stawów, tkanek okołostawowych (zwyrodnieniowe, zapalne)
 • zakażenia bakteriami beztlenowymi,
 • posocznica, infekcje wirusowe (wzw),
 • infekcje dróg moczowych,
 • zaburzenia ukrwienia mózgowego,
 • choroby oczu (np. retinopatia cukrzycowa)
 • reumatoidalne zapalenie stawów

W Econika Biomedical Engineering opracowaliśmy nowoczesny generatorem ozonu, zaprojektowany i wytworzony przez naszych inżynierów, który posiada zaawansowane funkcję (sterowniki) pozwalające wykonywać poszczególne zabiegi z niespotykaną dotąd na rynku precyzją dawkowania i utrzymywania w trakcie zabiegu pożądanego stężenia ozonu medycznego. Stężenie takiej mieszanki gazów każdorazowo określane powinno być przez wykwalifikowanego specjalistę, który dostosuje dawkę w zależności od przeznaczenia, objawów i ogólnego stanu pacjenta. Ze względu na niestabilność cząsteczki O3 taka mieszanina medyczna jest zawsze przygotowywana bezpośrednio przed zabiegiem. Ozon medyczny posiada bardzo dobre właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i przeciwwirusowe. Z tego powodu szeroko używany jest przy dezynfekcji i oczyszczeniu zakażonych ran. Posiada on również właściwości pobudzające krążenie i zwiększa dostępność tlenu w organizmie przez aktywację czerwonych krwinek. Wykorzystuje się go w leczeniu zaburzeń krążenia, a także w celu ogólnej rewitalizacji. Natomiast zastosowanie ozonu w niskich stężeniach znalazło zastosowanie przy aktywacji układu immunologicznego, mobilizując odporność organizmu na różne choroby. Ozon medyczny można stosować w przypadkach niedoborów odpornościowych na przykład jako leczenie wspomagające w chorobach nowotworowych. Niewielkie ilości ozonu również aktywują przeciwutleniacze komórkowe i zmiatacze wolnych rodników.

Podawanie ozonu można przeprowadzić w sposób nieinwazyjny tj. aplikowanie ozonu medycznego do organizmu przez pory skórne, po ich wcześniejszym otwarciu i oczyszczeniu. Są to zabiegi charakteryzujące się wysoką skutecznością leczenia dzięki autorskim metodykom ich wykonywania, potwierdzoną licznymi badaniami uzyskiwanych efektów. Nasza firma w trybie ciągłym prowadzi prace B+R w zakresie wpływu ozonu medycznego i innych gazów medycznych na zdrowie człowieka, a także leczenia różnych jednostek chorobowych – wynikiem czego posiadamy skuteczne, autorskie metodyki prowadzenia kuracji ozonowej. 

Przewiń na górę