Instytut Ozonu

Instytut Ozonu

Swoją działalność dedykujemy ozonoterapii, zdrowiu i profesjonalnemu sprzętowi.

Rezultaty leczenia ozonem

Ringworm (before and 2 weeks after applying ozone oil)

Suture healing after plastic surgery
(beforeand2weeksafterapplyingozoneoil)

Acne vulgaris (before and 3 weeks after treatment with ozone oil and subcutaneous injections with ozone)

Pityriasis rosea (before and 2 weeks after ozone oil treatment)

Przewiń na górę