Instytut Ozonu

Instytut Ozonu

Swoją działalność dedykujemy ozonoterapii, zdrowiu i profesjonalnemu sprzętowi.

Nasz Zespół

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju prof. EUGENE NAZAROV

Specjalizacja Naukowa:

  • Badanie mechanizmu fizjologicznej aktywności ciał i ich analogów.
  • Badania biofizycznych mechanizmów działania ozonu na błony biologiczne.
  • Badania nad tworzeniem obszaru metod oceny sprawności fizjologicznej terapii ozonem i terapii ksenonowej.

Wykształcenie:

Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa

Tytuł naukowyOrganizacjaData
Profesor – KonsultantMiędzynarodowy Związek Ozonoterapeutów ISCO32010 – obecnie
Prezydent Azjatycko – Europejski Związek Ozonoterapeutów2007 – obecnie
PrezydentUkraiński Związek Ozonoterapeutów2002 – obecnie
Dr hab. następnie Profesor (od 2008 r.)Narodowy Uniwersytet Techniczny w Odessie2007 – obecnie
DocentNarodowy Uniwersytet Techniczny w Odessie1997 – 2002
DyrektorLaboratoirum biofizyczne Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Odessie1983 – 1989
Starszy Pracownik Naukowy
Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa
1977 – 1983
Inżynier, badacz Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa
1970 – 1976

Aktywność Naukowo – Dydaktyczna:

  • Kierownik studiów podyplomowych w sprawie terapii ozonowej – Odessa, Uniwersytet Medyczny.
  • Autor 81 artykułów naukowych z obszaru biofizyki i medycyny: „Gazy medyczne” Moskwa 2016.
  • Prowadzący kurs podyplomowy – „Praktyczne zastosowanie ozonoterapii”. 2003 – 2014 (540 lekarzy ozonoterapeutów).
  • Redaktor naczelny 6 międzynarodowych konferencji poświęconych ozonoterapii.


Przewiń na górę