Instytut Ozonu

Instytut Ozonu

Swoją działalność dedykujemy ozonoterapii, zdrowiu i profesjonalnemu sprzętowi.

formularz zgłoszeniowy – dla studentów uczelni medycznych

Przewiń na górę