Instytut Ozonu

Instytut Ozonu

Swoją działalność dedykujemy ozonoterapii, zdrowiu i profesjonalnemu sprzętowi.

konferencja-aezo

10 – 11 – 12 WRZEŚNIA 2019

VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
NAUKOWO – PRAKTYCZNA

Organizator: Azjatycko – Europejski Związek Ozonoterapeutów i Producentów Urządzeń Medycznych

SZTUTOWO, PENSJONAT BARON
http://baron-pensjonat.pl/

  • Warsztaty praktyczne – 3 bloki po 3h
  • Debaty
  • Wykłady
  • Pokaz urządzeń służących do produkcji gazów medycznych

Opłatę za warsztaty praktyczne można uiścić na miejscu, podczas trwania konferencji.

ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

d.wardas@econika.pl

Patronat medialny:

Przewiń na górę