Instytut Ozonu

Instytut Ozonu

Swoją działalność dedykujemy ozonoterapii, zdrowiu i profesjonalnemu sprzętowi.

OCENA WPŁYWU OZONOTERAPII NA TKANKĘ OTACZAJĄCĄ IMPLANT ZACHOWANY NA PROTEZACH ŻUCHWOWYCH

Przewiń na górę