Kabina dezynfekcyjna

Kabina dezynfekcyjna DISINFECTION BOX przeznaczona dla placówek służby zdrowia i ratownictwa medycznego. Kabina służy zarówno do dezynfekcji odzieży założonej przez personel medyczny, który przebywa w celu dezynfekcji w kabinie jak i do  dezynfekcji odzieży zawieszonej na wieszakach, środków ochrony, łóżek szpitalnych oraz noszy z karetek.

Procedura dezynfekcji w kabinie DISINFECTION BOX przeprowadzana jest przy użyciu mieszaniny tlenowo-ozonowej, wytworzonej z generatora ozonu zasilanego tlenem.

Wiadomym jest, że nie występują  bakterie ani wirusy odporne na działanie ozonu, przy zastosowaniu odpowiedniego stężenia ozonu w mieszaninie tlenowo-ozonowej. [w: M. Martinelli , F. Giovannangeli , S. Rotunno , C.M. Trombetta ,  i E. Montomoli. Obróbka ozonem wody i powietrza jako alternatywna technologia odkażania.  Journal of Preventive Medicine and Higiene 2017 mar; 58 (1): E48 – E52]. [w: Marie-Eve Dubuis , Nathan Dumont-Leblond , Camille Laliberté , Marc Veillette, Nathalie Turgeon , Julie Jean, Caroline Duchaine. Skuteczność ozonu w zwalczaniu wirusów w powietrzu: modele bakteriofagowe i norowirusowe. PLOS ONE 2020; 15 (4): e0231164].[w: Emmeline L. Blanchard , Justin D. Lawrence ,Jeffery A. Noble , Minghao Xu , Taekyu Joo , Nga Lee Ng , Britney E. Schmidt , Philip J. Santangelo , i MG Finn].

Inaktywacja wirusów otoczkowych w środkach ochrony indywidualnej poprzez oddziaływaniem ozonem. National Institutes of Health,  Przedruk 2020 maja 27].

Kabina DISINFECTION BOX zbudowana jest z aluminiowego stelażu oraz wypełnienia w postaci poliwęglanu. Kabina uszczelniona jest  uszczelkami z silikonu lub PCV. Wszystkie zastosowane materiały są odporne na ozon. Mieszanina tlenowo-ozonowa doprowadzana jest do kabiny z ozonatora za pomocą silikonowego wężyka, odpornego na ozon. Wężyk ten jest instalowany  w szybkozłączu na ścianie kabiny. Szybkozłącze zbudowane jest ze stali nierdzewnej i polipropylenu, oba użyte materiały także są odporne na ozon.

Do wytwarzania mieszaniny tlenowo-ozonowej zalecamy użycie certyfikowanego ozonatora medycznego Bozon- Line lub ozonatora zasilanego tlenem EBE BOX.

Ozonator medyczny Bozon – Line wyróżnia się na rynku dużą wydajnością stężenia ozonu w mieszaninie tlenowo – ozonowej, która może wynosić do 99 mg/l.

Dzięki dużej wydajności ozonatora, w kabinie w ciągu 30 sekund stężenie ozonu przekracza wartość 7 ppm. Badania wykazały, że stężenie ozonu potrzebne do eliminacji bakterii i wirusów wynosi od 1 do 3 ppm, natomiast czas ekspozycji na ozon wynosi od 1 min. do 2 minut w zależności od podłoża i budowy ozonowanego obiektu.

Należy zaznaczyć, że ozon jest gazem silnie penetrującym. Jako gaz szybko rozchodzi się po pomieszczeniu oraz przenika w szczeliny, przez tkaniny, dezynfekuje uchwyty, dzięki czemu jest znacznie bardziej wydajny niż ręcznie aplikowane spraye i aerozole [ Barker i in., 2004 ; Malik i in., 2006 ; Hudson i in., 2007 ].

Ozon jest silnum utleniaczem, dlatego też wirusy otoczkowe są bardzo wrażliwe na działanie ozonu.

Kabinę obsługiwać może tylko przeszkolony pracownik, zaopatrzony w  w półmaskę silikonową z filtrem B2,P3,  gogle silikonowe i miernik ozonu w gazie np. firmy polskiej Nanosens.

Dezynfekcja odzieży ochronnej, którą ma na sobie założoną ratownik medyczny powinna być przeprowadzona przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa. Ratownik medyczny może przebywać w kabinie podczas podawania mieszaniny tlenowo – ozonowe, tylko gdy jest wyposażony w silikonową maskę lub półmaskę ochronna, z rekomendowanym filtrem  FP 211/1-P3/W-R (A2B2E2K2HgP3D R) firmy MASKPOL i w silikonowe gogle. Filtry o parametrach A2B2E2K2HgP3D R niektórych  firmy w Uni Europejskiej nie rozkładają ozonu, dlatego też przed zakupem należy przetestować taki filtr na ozonatorze medycznym, co da gwarancje bezpieczeństa podczas użytkowania. Rekomendujemy do testowania użyć certyfikowanego medycznego ozonatora Bozon Line, który  spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa obowiązujące w Unii Europejskiej.

Kabina dezynfekcyjna DISINFECTION BOX umożliwia ponadto dezynfekcję samej odzieży zawieszonej na specjalnych uchwtyach, zamocowanych w górnej belce kabiny.

Ozonowanie łóżek szpitalnych wymaga użycia dwóch modułów kabiny. Moduły łączy się przez ściągnięcie z jednej strony kabiny drzwi. Uszczelki zastosowane na zewnętrznej stronie kabiny uszczelnią łączenie pomiędzy dwoma kabinami. Do stabilnego połączenia dwóch kabin stosuje się odpowiednie klamry. Po zakończeniu procedury dezynfekcji, należy otworzyć z dwóch stron drzwi dla sprawnego  przewietrzenia kabiny. Ozon który uwolnimy z kabiny po zetknięciu się ze środowiskiem zewnętrznym rozłoży się w ciągu 5 sekund, przy założeniu, że kabina stoi na zewnątrz. Zastosowanie kabiny wewnątrz budynku np. w korytarzu o długości 10m ,  spowoduje, że czas rozkładu ozonu wydłuży się do 15 sekund. Ozon rozłoży się do czystego tlenu, wzbogacając  otoczenie wokół kabiny o dodatkowy tlen oraz dezynfekując je.   Stosując medyczny  ozonator Bozon- Line, jak i ozonator zasilany tlenem EBE BOX możemy ustawiać stężenie ozonu w kabinie.

 Mieszaninę tlenowo-ozonową wytwarza się w obu ozonatorach przez zastosowanie tlenu medycznego, dzięki czemu w kabinie nie powstają tlenki azotu, które stanowią zanieczyszczenie trudne do usunięcia. Tlenki azotu powstają w przypadku, gdy do wytwarzania mieszaniny tlenowo-ozonowej używany jest ozonator przemysłowy zasilany powietrzem z otoczenia.

W ogólnym użyciu do dezynfekcji stosuje się  różne metodytakie  jak: natryskiwanie, zamgławianie i gazową dezynfekcję. Gazowe substancje dezynfekujące wykazują czterokrotnie wyższą dyfuzyjność.  Wykazano, że gazowy środek dezynfekujący (ozon) ma większą zdolność dezynfekującą niż płyn dezynfekujący, ze względu na jego równomierny rozkład i penetrację.  Wśród gazowych środków dezynfekujących zbadanych w ostatnich latach, do których zalicza się ozon, dwutlenek chloru (ClO2) i zimną plazmę, ozon okazał się najbardziej skuteczny.

Kabina jest sprzedawana w zestawie z: miernikiem stężenia ozonu w gazie,
półmaską ochronną, goglami ochronnymi, wężykiem silikonowym długości 15m.

Cena kabiny wynosi 17 000 pln + 23 % VAT do ceny kabiny należy doliczyć cenę ozonatora. Klient ma możliwość wyboru ozonatora spośród dwóch:
1) Ozonator zasilany tlenem EBE BOX 3500 pln + 23% VAT
2) Ozonator Bozon Line ( wyrób medyczny kl.IIb) 27 000 pln + 8% VAT

Przewiń do góry